عنوان طرح : استاندارد - اقساطی

قیمت ها به تومان می باشد.
سرعت: 2Mbps ترافیک داخلی : 160 گیگابایت ترافیک خارجی : 40 گیگابایت اقساط : 22,000 پیش پرداخت : 18,000

مدت قرارداد 6 ماهه می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان پذیر می باشد.

جهت بررسی پوشش خدمات +ADSL2 در منطقه خود تلفن ثابت خود را وارد نمایید
وب مک طراحی سایت در مشهد بهینه سازی سایت در مشهد