عنوان طرح : استاندارد - اقساطی

قیمت ها به تومان می باشد.
سرعت: 512Kbps ترافیک داخلی : 40 گیگابایت ترافیک خارجی : 10 گیگابایت اقساط : 11,000 پیش پرداخت : 18,000

مدت قرارداد یکسال می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان پذیر می باشد.

جهت بررسی پوشش خدمات +ADSL2 در منطقه خود تلفن ثابت خود را وارد نمایید
وب مک طراحی سایت در مشهد بهینه سازی سایت در مشهد